Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische zorgvorm met een breed werkterrein. Op het moment dat men niet meer zelfstandig in staat is activiteiten in het dagelijks leven uit te voeren kan ergotherapie uitkomst bieden. Deze vorm van therapie helpt bij de verzelfstandiging van de patiënt, bijvoorbeeld op het gebied van huishoudelijke taken, zoals aankleden, koken en wassen. Ook op het gebied van mobiliteit (bijvoorbeeld revalidatie na een ongeval) en productieve activiteiten als studie of werk kan deze therapie worden ingezet. Niet alleen voor chronisch zieken, ouderen en patiënten met een geestelijke of lichamelijke beperking biedt ergotherapie uitkomst, ook kinderen die problemen ervaren bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten kunnen bij de ergotherapeut terecht.

Wat houdt een ergotherapie behandeling in?

Allereerst zal in samenspraak met de patiënt het probleem worden besproken om een behandelplan op maat op te stellen. Daarbij wordt rekening gehouden met de zorgwensen van de patiënt. Om de mogelijkheden en eventuele beperkingen in kaart te brengen worden de dagelijkse bezigheden bekeken. De ergotherapeut zal adviseren en begeleiden bij problemen die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid bij het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden in de weg zitten. Daarbij komt de therapeut ook met eventuele nodige hulpmiddelen of aanpassingen. Tot slot biedt de ergotherapeut voorlichting aan eventueel betrokken mantelzorgers of naasten.

Vergoeding basiszorgverzekering

Vanuit de basiszorgverzekering heb je recht op 10 uur ergotherapie per jaar. Alle kosten voor extra behandeluren worden niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Het is echter wel mogelijk een aanvullende zorgverzekering af te sluiten met extra dekking voor ergotherapie. De kosten van ergotherapie vallen bovendien eerst onder het eigen risico, met uitzondering van kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico is €385,- (2018). Indien het eigen risico nog niet is belast, kan het zijn dat een groot deel van de behandelkosten eerst voor eigen rekening komen.

Verwijzing

Het is doorgaans niet nodig eerst een bezoek aan de huisarts te brengen voor een verwijsbrief naar de ergotherapeut. Er geldt ‘Directe Toegang Ergotherapie’ (DTE). Niet alle zorgverzekeraars accepteren zonder meer directe toegang. Om de behandeling vergoed te krijgen, hanteren zorgverzekeraars die directe toegang accepteren bepaalde voorwaarden. Het is bijvoorbeeld nodig dat de ergotherapeut een passende opleiding heeft gevolgd. Bij twijfel of directe toegang mogelijk is kan het beste contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar of je ergotherapeut.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Zorgverzekeraars bieden in aanvullende zorgverzekeringen of modulen de mogelijkheid vergoeding te ontvangen voor extra behandeluren boven de 10 uur die standaard vergoed worden vanuit het basispakket. Deze extra behandeluren vallen niet onder het eigen risico. Afhankelijk van de persoonlijke zorgbehoefte van de patiënt, kan voor een kleine aanvulling of zelfs een volledige vergoeding van alle uren worden gekozen. Vergelijk de verschillende aanvullende zorgverzekeringen om te bepalen welk pakket het beste bij je past.