Logopedie

Een logopedist, vooral bekend als iemand die kinderen helpt bij hun spraakproblemen, helpt echter ook vele volwassenen en jongeren met spraakproblemen. Logopedie is gericht op communicatie in de breedste zin van het woord. Een logopedist behandelt namelijk communicatiestoornissen. Deze specialist helpt mensen om hun stem- en spraakvermogen zo goed mogelijk te ontwikkelen.

Wanneer ga je naar de logopedist?

De logopedist wordt vaak gezien als iemand die kinderen helpt om het stem- en spraakvermogen zo goed mogelijk te ontwikkelen. Echter gaan er dus ook volwassenen naar een logopedist. Over het algemeen is het verstandig om een logopedist te bezoeken als je last hebt van een van de volgende problemen:

 • Stotteren
 • Chronische heesheid
 • Gehoorstoornissen
 • Snel en onverstaanbaar spreken
 • Stemklachten
 • Spraak- en taalmoeilijkheden na hersenbloeding, hersenembolie, hersentrombose of een hersentrauma

Als je kind last heeft van de volgende problemen is het verstandig om naar een logopedist te gaan:

 • Regelmatig stotteren
 • Het eentonig, extra luid of heel stil praten
 • Het spreken met te veel of weinig neusklank
 • Heesheid
 • Niet alle klanken kunnen uitspreken
 • Nog geen zinnen kunnen maken

Een behandeling bij de logopedist is er niet primair op gericht om je te ontwikkelen in de maatschappij, om de Nederlandse taal te leren of om je schoolprestaties te ontwikkelen en verbeteren.

Behandeling

Een logopedist werkt vaak in een vrije vestiging. Ook kan deze specialist werkzaam zijn in een ziekenhuis, verpleeghuis, in het onderwijs, theaters, of instellingen voor gehandicapten. Hier beoefent de logopedist zijn beroep uit met verschillende soorten spraakoefeningen. Welke behandelvorm wordt gekozen hangt af van de ernst van de stoornis, welke communicatieproblemen er bestaan en welke mogelijkheden en beperkingen er zijn. Ook hangt de frequentie van de behandelingen hiervan af. Een reguliere behandeling duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Om een logopedist te bezoeken heb je geen verwijzing nodig van een arts.

Kosten logopedie

Een bezoekje aan de logopedist brengt verschillende kosten met zich mee. Zo worden er kosten in rekening gebracht voor de reguliere behandeling en het eenmalig logopedisch onderzoek. Ook kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het overleg met anderen in de vestiging, de verslaglegging aan de derden in de vestiging en andere behandelvormen.

Vergoeding logopedie zorgverzekering

De gemaakte kosten voor logopedie krijg je vergoed uit de basisverzekering. Je hebt dan wel een verwijzing nodig van de arts. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts zijn maar ook de tandarts, een medisch specialist, een jeugdarts, een bedrijfsarts of een arts voor verstandelijk gehandicapten. Deze verwijzing is een jaar geldig. Heb je meer behandelingen nodig? Dan heb je een nieuwe verwijzing nodig. De logopedist moet in bepaalde gevallen wel een gecontracteerde zorgverlener zijn, anders kan het zijn dat je niet alles vergoed krijgt.

Eigen risico

In 2016 geldt een eigen risico voor logopedie van €385,- per jaar en hierbij opgeteld het bedrag wat je zelf kan hebben gekozen om vrijwillig het eigen risico te verhogen. Dit eigen risico geldt niet voor kinderen onder de achttien jaar. Het is verstandig om dus vooraf even te kijken of de logopedist een contract heeft gesloten met de verzekeraar. Anders krijg je misschien een beperkte vergoeding.

Keuze logopedie

Wil je terecht bij een goede logopedist en voor de behandelingen verzekerd zijn? Bekijk dan even de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. Hierbij kun je controleren met welke zorgverzekeraars de logopedist waar je naar toe wilt een contract of afspraak heeft en welk deel je nou precies zelf betaalt van de rekening als jouw zorgverzekeraar niet gecontracteerd is. Ook kun je hier nagaan welk tarief jouw logopedist precies hanteert. Is jouw logopedist niet gecontracteerd? Dan kan de zorg wel vergoed worden. De zorg wordt dan tot 100% gedekt met het marktconforme tarief. Dit tarief kan wel lager zijn dan het tarief van jouw logopedist. Dan betaal je zelf het verschil in kosten.