Medisch pedicure

Een pedicure is een specialist in voetverzorging. Naast de reguliere voetverzorging, zoals het schoonmaken van teennagels, het verwijderen van eelt en voetmassages, voert een medisch pedicure behandelingen aan risicovoeten uit. Bij een risicovoet is sprake van een verhoogde kans op complicaties. Voorbeelden hiervan zijn voetbehandelingen bij reuma- of diabetespatiënten.

Wanneer biedt een medisch pedicure uitkomst?

Onderstaand wordt een opsomming gegeven van enkele voetproblemen waarbij een medisch pedicure uitkomst kan bieden:

  • Diabetische voet: het voorkomen of verhelpen van wonden en/of infecties aan de voeten als gevolg van diabetes;
  • Nagelbeschadiging: (schimmel)infecties of hevig ingegroeide nagels. Een nagelbeugel, een speciaal gevormd metalen draadje, is bij ingegroeide nagels een veelgebruikte techniek voor reparatie;
  • Verwaarloosde voeten;
  • Reumatische voeten;
  • Spastische voeten;
  • Oncologie: bijvoorbeeld tijdens chemotherapie.

Een pedicure, het ziekenhuis of de huisarts kan een doorverwijzing geven naar een medisch pedicure. Zonder doorverwijzing is het aan te raden om contact op te nemen met een medisch pedicure en een consult aan te vragen om na te gaan of een behandeling van de klacht mogelijk is.

Kosten medisch pedicure

Vaak is er bij de medisch pedicure sprake van een behandeltraject in plaats van een losse behandeling. De kosten bij de medisch pedicure zijn afhankelijk van de hoeveelheid en het type behandelingen. De totale kosten kunnen hierdoor flink uiteenlopen. Bij het consult voorafgaand aan de behandelingen kan een behandelplan opgesteld worden en een indicatie gegeven worden van de behandelkosten. Over het algemeen hanteert een medisch pedicure een tarief van ongeveer €30,- à €40,- per behandeling.

Vergoeding medisch pedicure

Voor de vergoeding van de behandelingen dient de desbetreffende specialist aangesloten te zijn bij het KwaliteitsRegister voor pedicures: het KRP. Bij dit register staan kwaliteitsnormen zoals vakbekwaamheid, bewust handelen en actualisatie van zowel kunde als kennis centraal. Het KRP is transparant, waardoor zorgverzekeraars en consumenten kunnen bekijken of een pedicure geregistreerd staat.

Wanneer de behandeling medisch noodzakelijk is kunnen de kosten gedekt worden vanuit de basiszorgverzekering. Indien dit niet het geval is, is een aanvullende verzekering nodig voor de vergoeding. Hoeveel van de kosten gedekt wordt hangt bij een aanvullende verzekering af van het dekkingspercentage en de maximale vergoeding.

Erkend diploma voetverzorging

Een medisch pedicure kan aangesloten zijn bij de brancheorganisatie ProVoet. Deze organisatie heeft als doel het bevorderen van kwaliteit en professionaliteit van voetverzorging en pedicure. Wanneer een praktijk aangesloten is bij ProVoet ontvangt deze een erkend diploma.