Mindfulness

Mindfulness kan worden omschreven als het hier en nu met het volle bewustzijn beleven. Het is de kunst van het echt aanwezig zijn bij de ervaring die je op dat moment beleeft. In het dagelijks leven wordt veel gehandeld vanuit een bepaald automatisme: deze routine maakt dat we op het moment dat we ergens mee bezig zijn nog regelmatig met gedachten afdwalen naar het verleden of juist de toekomst.

Wanneer biedt mindfulness uitkomst?

Mindfulness is een vaardigheid dat kan worden ontwikkeld door het volgen van een training of cursus. Het beoefenen van mindfulness kan helpen ervaringen met meer bewustzijn en intensiteit te beleven: je aandacht bepaalt immers waar je werkelijk aanwezig bent.

Het sturen van je aandacht naar een bewuste beleving van het moment kan onder meer bijdragen aan het ervaren van meer rust, minder stressgevoelens en ergernis, een verhoogde concentratie en intenser genieten. Ook bij psychosociale problematiek, depressies, angstgevoelens, slaapproblemen of burn-out verschijnselen kan mindfulness de helpende hand bieden.

Kosten mindfulness

Een mindfulness cursus of training kost gemiddeld tussen de €300,- en €600,-. De cursus of training wordt georganiseerd in groepsverband of individueel en bestaat uit meerdere bijeenkomsten (doorgaans 8 wekelijkse bijeenkomsten) en het benodigde studiemateriaal. Doorgaans wordt door aanbieders van dergelijke cursussen of trainingen een alternatief tarief gerekend voor particulieren en werkgevers. Het tarief voor particulieren ligt lager, nu de werkgever de kosten draagt voor de cursus of training voor zijn werknemers. Informeer bij de aanbieder naar eventuele kortingsmogelijkheden.

Vergoeding mindfulness

Het is bij bepaalde zorgverzekeraars mogelijk een vergoeding te ontvangen voor het volgen van een mindfulness cursus of training. Doorgaans wordt door zorgverzekeraars een dergelijke cursus of training aangemerkt als een vorm van alternatieve geneeswijze, psychosociale- of psychologische hulp dan wel een preventieve cursus. Uit de polisvoorwaarden van de zorgverzekering kan blijken dat eventuele aanvullende vereisten worden gesteld voor vergoeding:

  • De aanbieder is gecertificeerd lid, onder categorie 1, bij de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN)
  • Er dient sprake van een cursus, behandeling, consult of onderzoek te zijn die een medische bedoeling heeft
  • De zorgverzekeraar kan als vereiste stellen dat de aanbieder bij een erkende beroepsvereniging is aangesloten. Voorbeelden van dergelijke beroepsverenigingen zijn het eerder genoemde VMBN of het NvPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, psycho-sociaal Therapeuten en Agogen).

Om een helder beeld te krijgen van de exacte vergoeding die je zorgverzekeraar biedt voor mindfulness, kunnen de polisvoorwaarden worden geraadpleegd. Indien nog geen aanvullende zorgverzekering is afgesloten met dekking voor bepaalde mindfulness cursussen of trainingen, kan hierover contact worden opgenomen met de zorgverzekeraar in kwestie of kan een vergelijking worden gemaakt tussen de aanvullende verzekeringen met mindfulness dekking, eventueel aan de hand van vergelijkingswebsites.