Osteopathie

De alternatieve geneeswijze Osteopathie richt zich op het aantreffen en behandelen van lichamelijke klachten die veroorzaakt worden door de verminderde beweeglijkheid van het bewegingsapparaat. De oorzaak van deze klachten kunnen liggen in de verminderde beweeglijkheid van zowel spieren, lichaamsweefsels als gewrichten.

De behandelvorm is manueel van aard, dat betekent dat met gebruik van de handen de oorzaak wordt opgespoord en aangepakt. De behandeling vind zijn basis in de neurologie, anatomie, fysiologie en embryologie. Het lichaam wordt daarbij als een met elkaar verbonden geheel gezien: osteopathie gaat derhalve uit van een totaalbenadering.

Wanneer zoek je de osteopaat op?

Osteopathie is een behandelmethode die zowel volwassenen, kinderen, kleine baby’s of ouderen kan helpen bij het achterhalen en aanpakken van functiestoornissen waarvan de oorzaak niet direct duidelijk is. Het lichaam staat in zijn geheel met elkaar in verbinding en is continue in beweging: de botten, spieren, bloedvaten en organen zijn wat dat betreft van elkaar afhankelijk.

Indien op een bepaalde plek in je lichaam de beweeglijkheid wordt verstoord (dit kan door stressgevoelens, ziekte of je bepaalde eetgewoonten komen), kan dit op de plek zelf of juist op een andere plek in je lichaam tot klachten leiden. Een osteopaat kan je in dit geval helpen bij het opsporen en behandelen van de klacht.

Behandeling

Een osteopaat zal in eerste instantie je medische achtergrond en de bestaande klacht(en) bestuderen. Niet alleen op de plek waar de klacht optreedt: ook de rest van het lichaam zal zorgvuldig aan onderzoek worden onderworpen. Aan de hand van deze observaties zal een behandelplan worden opgesteld: doorgaans bestaat de behandeling uit het herstellen van de verstoorde beweeglijkheid aan de hand van milde handgrepen. De behandeling gaat daarbij uit van de natuurlijke genezingskracht van het lichaam: de oorzaak van de functiestoornis wordt aangepakt en weggenomen, waardoor de eventueel daaruit voortvloeiende klachten ook vanzelf zullen verdwijnen.

Kosten osteopathie

Een behandeling bij de osteopaat kost gemiddeld tussen de €80-€100 voor de behandelingsduur van ongeveer 1 uur. Bij indicatie, indien het consult van een uur wellicht te belastend is of gewoonweg niet noodzakelijk, kan de behandelduur en het tarief eventueel worden aangepast naar een half consult.

Vergoeding osteopathie via je zorgverzekering

Osteopathie wordt niet vergoedt via de basiszorgverzekering. Wel biedt het grootste deel van de Nederlandse zorgverzekeraars een gehele of gedeeltelijke vergoeding via de aanvullende zorgverzekering. Osteopathie wordt hierbij doorgaans aangemerkt als een alternatieve geneeswijze. De voorwaarden voor vergoeding die je zorgverzekeraar stelt kunnen verschillen met andere zorgverzekeraars:

  • Is je osteopaat aangesloten bij een door de verzekeraar erkend register? Het NRO (Nederlands Register voor Osteopathie) of het aan de NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie) gekoppelde register zijn hier voorbeelden van.
  • Bepaalde zorgverzekeraars, zoals VGZ, Univé, Besured of ZEKUR, stellen de aanvullende eis dat de osteopaat is terug te vinden in de zorg-zoekmachine van deze zorgverzekeraars.

Informeer bij je zorgverzekeraar naar de vergoedingsvoorwaarden van osteopathie om een aanvullend pakket af te sluiten dat aansluit op je persoonlijke zorgbehoefte.

Eigen risico osteopathie

Osteopathie wordt niet vergoed in de basiszorgverzekering. Dat betekent dat het eigen risico op deze vorm van zorg niet van toepassing is.