Tandartsverzekering

Met een basisverzekering ben je beperkt verzekerd voor tandheelkundige zorg. Daarom kan je ervoor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten speciaal gericht op mondzorg.

Tegenwoordig vergoedt het basispakket alleen nog de kosten voor tandartsbehandelingen die vaak voorkomen bij jongeren tot de leeftijd van 18 jaar. De behandelingen die voor deze groep van onder de 18 jaar vergoed worden zijn het verwijderen van tandsteen, fluorbehandeling, wortelkanaalbehandelingen, vullingen en röntgenfoto’s. Voor mensen boven de 18 jaar wordt alleen nog een aantal medisch noodzakelijke behandelingen en operaties in het basispakket vergoed.

Andere behandelingen vallen buiten dit pakket en zullen dus uit eigen portemonnee betaald moeten worden, tenzij je een aanvullende verzekering afsluit.

Mondzorg door specialisten

De noodzakelijke mondzorg verricht door specialisten, zoals de kaakchirurg, zijn wel opgenomen in het basispakket. Ook krijg je in het geval van zeer extreme aandoeningen (meestal aangeboren afwijkingen) orthodontistische behandelingen vergoed. Hetzelfde geldt voor bijzondere tandheelkundige zorg welke nodig is om te voorkomen dat je gebit niet verslechterd. Enkel ernstige groeistoornissen of verworven afwijkingen aan de mond of het gebit worden door een basisverzekering gedekt.

Wel of geen aanvullende tandartsverzekering?

Of het afsluiten van een aanvullende tandartsverzekering voor jou een goede keuze is kan alleen jijzelf bepalen. Er zijn mensen die geen tandartsverzekering nodig hebben. Vooral wanneer men een prima verzorgd en gezond gebit heeft, is het afsluiten van deze verzekering niet noodzakelijk. Echter wanneer iemand een minder gezond gebit heeft, kan het verstandig zijn om wel een extra tandartsverzekering af te sluiten.

Voor de mensen met een gezond gebit is het afsluiten van een extra tandartsverzekering vaak overbodig omdat het duurder is dan wanneer men geen extra verzekering afsluit. Iemand die een gezond gebit heeft en twee keer per jaar naar de tandarts gaat voor een controle waarbij een gebitsreiniging gedaan wordt, zal dit tussen de 80 en 90 euro kosten. Het afsluiten van een aanvullende tandartsverzekering kost al gauw ongeveer 130 euro per jaar.

Wanneer je de overweging gaat maken over het wel of niet afsluiten van een tandartsverzekering, dan is het verstandig om eerst bij je eigen tandarts te kijken naar de tarieven. Sinds 2012 mogen de tandartsen namelijk zelf de tarieven bepalen voor de behandelingen die zij verrichten. Op deze manier kunnen er prijsverschillen ontstaan tussen de verschillende tandartsen bij jou in de regio.

Geen acceptatieplicht

De zorgverzekeraar waar je een tandartsverzekering af wilt sluiten mag je weigeren voor deze aanvullende verzekering. De tandartsverzekering is namelijk niet opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Daardoor mogen de verzekeraars zelf de voorwaarden bepalen.

Enkele voorwaarden die zij bijvoorbeeld kunnen stellen zijn de volgende:

  • Een verzekeraar mag een saneringsverklaring eisen van jouw tandarts. Dit houdt in dat de tandarts een verklaring moet geven waarop deze aangeeft dat jouw gebit op een bepaald moment ‘gesaneerd’ is.
  • Ook kan het zijn dat je een vragenlijst in dient te vullen. Deze vragenlijst heeft betrekking op de staat van jouw gebit. De vragenlijst wordt beoordeeld door adviseurs die zijn ingehuurd door de verzekeraar. Zij zullen dit dan beoordelen en de verzekeraar een advies geven over het wel of niet verschaffen van een tandartsverzekering.

Wanneer je enkel overstapt van de ene tandartsverzekering naar de andere, dan is het aan te raden om een huidige verzekering nog niet op te zeggen totdat je bij de nieuwe verzekeraar geaccepteerd bent. Er kan soms wat tijd overheen gaan voordat je daadwerkelijk geaccepteerd wordt.