Alternatieve geneeswijzen

Binnen de gezondheidszorg wordt een onderscheid gemaakt tussen reguliere en alternatieve zorg. Onder welke groep een behandeling valt heeft gevolgen voor de vergoeding die er vanuit de zorgverzekering gegeven wordt. In dit artikel worden de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen uitgelegd.

Onder alternatieve geneeswijzen worden behandelingen verstaan die niet door de wetenschap als effectief bewezen zijn. Het is dus niet door de medische wereld geaccepteerd dat deze behandelingen of medicijnen daadwerkelijk lichamelijke klachten kunnen verhelpen.

Vergoeding alternatieve geneeswijzen

Omdat de werking niet bewezen is, worden alternatieve geneeswijzen niet vergoed via de basiszorgverzekering. Het is alleen mogelijk om via sommige aanvullende zorgverzekeringen een vergoeding te krijgen voor alternatieve geneeswijzen. Meestal gaat het hierbij dan slechts om een beperkte vergoeding die verbonden is aan enkele voorwaarden.

Keuze alternatieve geneeswijzen

Er zijn meerdere redenen waarom mensen ervoor kiezen om alternatieve geneeswijzen te gebruiken in plaats van reguliere zorg.

Een aantal voorbeelden:

  • Reguliere behandelingen slaan niet aan.
  • Reguliere zorg past niet binnen de geloofs- of levensovertuiging.
  • Meer aandacht voor de patiënt.

De meest voorkomende alternatieve behandelingen zijn behandelingen en medicijnen van de homeopaat en acupunctuur.

Dekking aanvullende verzekering

Een aantal verzekeraars biedt via een aanvullend pakket een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.

De meeste zorgverzekeraars maken in deze dekking het volgende onderscheid:

  • Alternatieve medicijen
  • Alternatieve zorg (bijvoorbeeld acupunctuur)

Er kan per alternatieve geneeswijze een maximum worden gesteld aan de vergoeding die er beschikbaar is. Meestal is dit een maximumbedrag per jaar voor medicijnen en een maximumbedrag per dag voor zorg.

Vergoeding alternatieve medicijnen

Om voor een vergoeding voor alternatieve medicijnen in aanmerking te komen is het belangrijk dat het medicijn geregistreerd staat als alternatief geneesmiddel. Deze registratie moet officieel via de Geneesmiddelenwet geregeld zijn. Wanneer een medicijn niet geregistreerd staat, is het vaak niet mogelijk om een vergoeding vanuit het aanvullende pakket te krijgen, Sommige verzekeraars stellen ook als voorwaarde dat je het medicijn ophaalt bij een specifieke apotheek.

Aanvullende dekking afsluiten

De aanvullende pakketten kunnen sterk verschillen per verzekeraar.

Let bij het kiezen van een aanvullende verzekering goed op:

  • welke voorwaarden er gesteld worden;
  • wat de premie van het pakket is;
  • welke specifieke medicijnen en behandelingen er vergoed worden;
  • welke andere zorg in het pakket vergoed wordt.

Het is mogelijk om het hele jaar door een aanvullend pakket af te sluiten. Verzekeraars hebben geen acceptatieplicht op de aanvullende zorgverzekering. Het weigeren van patiënten is dus toegestaan.

Verhogen eigen risico

Sommige mensen die volledig voor alternatieve geneeswijzen kiezen, nemen de beslissing om hun eigen risico van het basispakket zo hoog mogelijk te maken. Alternatieve zorg en medicijnen worden nooit uit basispakket vergoed en voor vergoedingen vanuit het aanvullende pakket geldt het eigen risico niet. Wanneer er dus enkel van alternatieve geneeswijzen gebruik wordt gemaakt, wordt het eigen risico nooit gebruikt. Door een hoger eigen risico te nemen wordt de premie van het basispakket lager.

Praktijken

Acubalans Praktijk voor Acupunctuur en Natuurgeneeskunde Purmerend – Wormerveer Tel: 06 53507928 Website: www.acubalans.nl

Acupunctuur Praktijk Uffelte Adres: Liezenveenweg 37, 7975 AX Uffelte Tel: 0521-769011 Website: www.acupunctuurpraktijkuffelte.nl

Ginkgo Acupunctuur Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeswijzen – Beilen, Borger & Witteveen / Tel: 06 12108209 / Email: info@ginkgo-acupunctuur.nl / Website: www.ginkgo-acupunctuur.nl

Homeopathie praktijk in Wassenaar Adres: Dahliahof 2, 2241 AX Wassenaar Tel: 070 – 22 10 596 Website: www.homeopaat-wassenaar.nl

Life Chiropractisch Gezondheidscentrum in Purmerent Adres: Waterland 82, 1441 MP, Purmerend Tel: 0299-451150 Email: info@lifechiropractie.nl Website: www.lifechiropractie.nl

Manuele Neuromodulatie Therapie Behandeling van (chronische) pijnklachten Sibeliusstraat 18, 7604 KD Almelo Tel. 0546-851533 Website: www.maneth.nl

Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht Tel. 085 – 90 22 837 Website: www.hypnotherapie.nl

Praktijk Dynamo Praktijk voor individuele- en relatietherapie Adres: Gezondheidscentrum de lage leun, Kraanvogellaan 13b, 5221 GA Den Bosch (Engelen) Tel: 030 268 16 44 Email: info@praktijkdynamo.nl Website: www.praktijkdynamo.nl

Praktijk van Diethild de Vries, Almelo Zelfcoaching-Methode Kinderwens, Advies & Begeleiding, Tel. 0546-851533: Website: www.diethild.nl

Praktijk voor Homeopathie, Bloedzuigertherapie en Dorntherapie, SuSanna Oldersma Zuidpoolsingel 172H, Alphen a/d Rijn. Tel: 06-18828946. Mail: s.o@ziggo.nl. www.homeopathie-behandeling.nl