Dry needling

Dry needling, ook wel intramuscular stimulation, is een behandelmethode waarbij gespannen, verharde spieren op triggerpoints worden aangeprikt met droge naalden waardoor deze op een snelle en langdurige manier ontspannen. De methode, doorgaans uitgevoerd door fysiotherapeuten, is overgewaaid uit Canada en dient niet te worden verward met acupunctuur. Bij dry needling wordt, in tegenstelling tot acupunctuur, slechts één naald gebruikt die voor korte duur in de verharde spier op de specifieke triggerpoints wordt geprikt. Bij acupunctuur worden verschillende naalden voor langere duur in het lichaam gezet met het doel de energiebalans in het lichaam te herstellen.

Wanneer ga je naar de counselor?

Op het moment dat spanning en pijn wordt ervaren als gevolg van bijvoorbeeld stress, wordt dit vaak door het lichaam op verkeerde wijze gecompenseerd. Hierdoor verandert de lichaamshouding (pijnontwijkend gedrag) en spierlengte van de betreffende spieren. Zo leidt onnodige aanspanning van rug- of schouderspieren al snel tot pijn en extra verkramping, resulterend in verharde spierknopen, oftewel triggerpoints. Deze kettingreactie van compensatie zorgt op zijn beurt vaak weer voor aanvullende aanhoudende klachten. In welke gevallen biedt dry needling uitkomst?

  • Acute pijn, bijvoorbeeld een sportblessure, vertillen of verkeerde beweging;
  • Langdurig niet bewegen, als gevolg van bijvoorbeeld het dragen van een brace of gips;
  • Psychische oorzaken, zoals depressie of stress;
  • Chronische klachten door bijvoorbeeld een verkeerde zithouding;
  • Afwijkingen aan de voet of instabiliteit;
  • Klachten als gevolg van slappe bindweefselbanden in knieën of enkels.

Wat houdt een dry needling behandeling in?

Een fysiotherapeut zal eerst tijdens een kennismakingsgesprek onderzoek doen naar de klachten en deze analyseren. Hierbij worden de spieren onderzocht, meer specifiek de triggerpoints, die klachten veroorzaken. Op deze plaatsen zal via het gericht aanprikken van deze triggerpoints de spier worden ontspannen. Op het moment dat het een langdurige klachten betreft, zal de fysiotherapeut zich richten op meerdere triggerpoints in zowel armen, benen als rugspieren.

Is de behandeling pijnlijk?
De prik van de naald is amper voelbaar, het aanprikken van de triggerpoint zorgt voor het kort aanspannen van de spier (twitch). Dit kan als kramp worden ervaren maar trekt snel weg: ontspanning en beweeglijkheid komt ervoor in de plaats. Nadien krijgt de patiënt oefeningen en adviezen mee om de verbeterde situatie te waarborgen.

Vergoeding dry needling behandeling

Een dry needling behandeling valt onder de reguliere fysiotherapie behandelingen. Vanuit het basispakket van de zorgverzekering wordt fysiotherapie slechts onder beperkte omstandigheden vanaf de 21e behandeling vergoed. Het is mogelijk een aanvullende zorgverzekering af te sluiten met dekking voor fysiotherapie. Deze vergoeding kan gebruikt worden voor het ondergaan van dry needling behandelingen bij je fysiotherapeut. De vergoeding bestaat doorgaans uit een maximaal aantal behandelingen per jaar. Bij andere zorgverzekeraars krijg je een maximaal bedrag per jaar ter beschikking om te besteden aan zorg bij de fysiotherapeut.