Homeopathie

Homeopathie valt onder de alternatieve geneeswijzen en draait om het zelfherstellende vermogen van het lichaam. Met het zelfherstellende vermogen wordt bedoeld dat door bijvoorbeeld te rusten of kleine aanpassingen aan de leefstijl het lichaam vanzelf geneest van bijvoorbeeld lichte hoofdpijn. Wanneer de klachten zodanig zijn dat er meer aandacht nodig is om te herstellen, kunnen homeopathische middelen en/of behandelingen het zelfherstellende vermogen simuleren.

De principes van homeopathie

Er zijn drie principes van belang bij homeopathie, namelijk het gelijksoortigheidsbeginsel, gepotentieerde middelen en de behandeling voor de gehele mens. Het eerste principe, gelijksoortigheid, houdt in dat de ziekte behandeld wordt met een middel welke soortgelijke klachten veroorzaakt. Bij het principe ‘gepotentieerde middelen’ is het homeopathische middel verdund en op een specifieke manier geschud. Op deze manier behoudt het de werking, maar is het medicijn volgens de homeopaat niet meer schadelijk. Tot slot wordt er bij de behandeling voor de hele mens, ofwel de aandacht voor de gehele mens, niet alleen gekeken naar de klacht, maar naar het gehele lichaam om de oorzaak en de mogelijke geneeswijze van de klacht te achterhalen.

Wanneer biedt homeopathie uitkomst?

Onderstaand wordt een opsomming gegeven van klachten waarbij homeopathie uitkomst kan bieden. Let wel, aangezien er veel verschillende aandoeningen behandeld kunnen worden door een homeopaat is deze opsomming slechts een indicatie.

  • (Chronische) lichamelijke aandoeningen: Eczeem, migraine, allergie, astma, reuma, darmklachten, haaruitval, oorsuizen etc.;
  • Psychische klachten: depressiviteit, angststoornis, autisme, dwangneurose, stress, maar ook rusteloosheid, verdriet en onzekerheid;
  • Acute klachten: verkouden, koorts, ontsteking, rugpijn etc.;
  • ‘Ongeneeslijke’ ziektes: verminderen van de pijn en/of klachten.

Kosten homeopathie

Een homeopaat is vrij om de eigen tarieven te bepalen. Over het algemeen liggen de tarieven op lijn met andere homeopaten. In sommige gevallen wordt een (kort) kennismakingsgesprek, ofwel eerste consult, niet in rekening gebracht wanneer er sprake is van een vervolgafspraak. Het tarief van een vervolgconsult van 45 minuten tot een uur ligt rond de € 75,00. Indien het bij de homeopaat mogelijk is om aan huis of in de weekend- of avonduren behandeld te worden, is een toeslag gebruikelijk.

Vergoeding homeopathie

De kosten van alternatieve geneeswijzen wordt bij het merendeel van de verzekeraars enkel vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Om verwarring te voorkomen is het belangrijk om te letten op het verschil tussen alternatieve medicijnen (producten) en alternatieve zorg (diensten). Sommige verzekeraars maken hier onderscheid tussen en de kans bestaat dat in dit geval enkel het medicijn vergoed wordt in plaats van de gehele behandelperiode, of andersom.

Het geneesmiddel wordt veelal alleen gedekt als het geregistreerd staat als homeopathisch geneesmiddel. Daarnaast dient de homeopaat te voldoen aan enkele kwaliteitseisen, zoals het aangesloten zijn bij een erkende beroepsvereniging. Een voorbeeld hierbij is de NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. De dekking is tevens afhankelijk van het vergoedingspercentage en de maximale dekking van de specifieke module.