Basispakket

In Nederland is vastgelegd in de zorgverzekeringswet dat iedereen van boven de 18 die woonachtig of werkzaam is in Nederland, verplicht is tot het afsluiten van een basiszorgverzekering. Wanneer je geen basisverzekering afsluit dan loop je het risico om beboet te worden. Buiten dat, is het ook niet verstandig om onverzekerd te zijn.

Dekking basiszorgverzekering

Met de basiszorgverzekering ben je zeker van een vergoeding voor de meest gangbare medische zorg. De zorgverzekeraar vergoed in dit pakket bijvoorbeeld de kosten voor bepaalde medicijnen, ziekenvervoer en huisartsbezoek. Ook psychische en fysiotherapeutische zorg krijg je vergoed tot een bepaald bedrag. Wat er precies in het basispakket zit wordt bepaald door de Nederlandse overheid.
Voor het jaar 2018 is de inhoud van het basispakket onder andere:

 • Medische zorg van specialisten, verloskundigen en de huisarts;
 • Ziekenhuisopname;
 • Ziekenvervoer;
 • kraamhulp;
 • Dyslexiezorg;
 • Vergoeding voor medicijnen;
 • Vergoeding voor medische hulpmiddelen;
 • Oefen- en fysiotherapeutische zorg wordt vergoed vanaf de 21e behandeling. Dit geldt ook voor logopedie en ergotherapie;
 • Tandartszorg, tot de leeftijd van 18 jaar;
 • Wijkverpleging;
 • Tot de 9e behandeling wordt bekkenfysiotherapie in het geval van urine-incontinentie vergoed;
 • Mondzorg zoals kaakchirurg en kunstgebit.

Ieder jaar heeft het basispakket te maken met wijzigingen die al dan niet toe te wijzen zijn aan de bezuinigingen die plaatsvinden in Nederland. Daarom is het aan te raden om ieder jaar opnieuw de polis van jouw basiszorgverzekering goed door te nemen. Er zijn ook enkele zaken veranderd in 2018.

Zorgverzekeraars vergelijken

Ook al is de dekking van het basispakket bij iedere verzekeraar hetzelfde, de te betalen premie kan wel verschillen per verzekeraar. Echter is het alsnog erg belangrijk om verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. De premie en het service level kan namelijk per verzekeraar verschillen.

Aanvullende zorgverzekeringen

Wanneer je een basiszorgverzekering af wilt sluiten kijk dan ook naar een eventuele aanvullende zorgverzekering. Vooral deze verzekeringspakketten kunnen beduidend verschillen. Daarom is het verstandig om te bekijken of je wellicht een aanvullende verzekering af wilt sluiten en zo ja, welk pakket. Wanneer je een geschikte aanvullende verzekering gevonden hebt bij een aanbieder dan kan je wellicht daar ook je basisverzekering afsluiten en op die manier het betalen van hoge premies voorkomen. Je mag er namelijk ook voor kiezen om de basisverzekering bij een andere aanbieder af te sluiten dan waar je een aanvullend pakket afsluit. Echter, de verzekeraar waar je enkel het aanvullende pakket afsluit kan in dat geval een hogere premie vragen voor deze aanvullende verzekering.

Zorgverleners en overige ondersteuning

IVT Kraamzorg biedt kraamzorg in de regio Midden- en Oost Brabant en de Bommelerwaard. Kijk voor meer informatie op IVT Kraamzorg.

De Stichting Gezond Samenwerken zorgt voor begeleiding en ondersteuning via een zorgvrijwilliger bij bezoek aan een zorgprofessional, zoals de (huis)arts. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Gezond Samenwerken.