EHIC

Europese Zorgpas

EHIC staat voor European Health Insurance Card, ofwel de Europese gezondheidskaart. Er zijn diverse, soortgelijke, termen voor deze kaart in omloop. Zo wordt de pas ook wel aangeduid als de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), de Europese Verzekeringspas of -kaart en de Europese Zorgpas. De pas is sinds 2004 in andere landen (geleidelijk) ingevoerd en sinds 2006 is het ook in Nederland mogelijk om deze pas aan te vragen.

Doel van de EHIC

De EHIC is in het leven geroepen om verzekerd te zijn van medische hulp wanneer dit noodzakelijk blijkt tijdens het verblijf in het buitenland. Van deze zorg kan dan gratis of tegen een lager tarief gebruik worden gemaakt. Het gaat dan om spoedeisende situaties zoals na een ongeluk of andere noodgevallen die niet kunnen wachten. Hoe veel je vergoed krijgt voor andere (minder spoedeisende) soorten zorg hangt af van de zorgverzekering die je in Nederland heb afgesloten. Met de EHIC op zak is dus niet alle zorg in het buitenland gratis; mocht je twijfelen dan kan jouw eigen zorgverzekeraar hierover uitsluitsel geven. Een tweede voordeel van de EHIC is dat buitenlandse zorgverleners de gemaakte kosten gemakkelijker af kunnen wikkelen met de zorgverzekeraars. De pas vervangt de procedure die voorheen via het E-111 formulier werd geregeld. Dit formulier bestaat nog wel, maar is alleen nog nodig in landen die niet onder de regeling van de EHIC vallen.

Zorginstituut Nederland

De EHIC-pas kan gratis aangevraagd worden bij het Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en adviseert het ministerie onder andere over het aantal wanbetalers en onverzekerden in Nederland. Het Zorginstituut beschikt dus over alle gegevens om te bepalen of je recht hebt op de EHIC-pas. De EHIC-pas is persoonsgebonden. Dat betekent dat voor kinderen (onder de 18 jaar) ook een eigen EHIC aangevraagd moet worden wanneer een verblijf naar het buitenland wordt gepland. Na het aanvragen kan je de pas al binnen een (werk)week in huis hebben, en de pas is dan direct geldig en te gebruiken in het buitenland.

Voor wie?

Het is bedoeld voor iedere inwoner van een verdragsland die tijdelijk, voor vakantie, werk of studie in een ander verdragsland verblijft. De enige voorwaarde is dat je, zoals de Nederlandse verzekeringsplicht dat ook eist, een (basis)zorgverzekering hebt afgesloten. Tot de verdragslanden behoren in ieder geval alle lidstaten van de EU (Europese Unie). Verder doen ook alle lidstaten van de EER (Europese Economische Ruimte) mee, dus ook Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein. Daarnaast is de pas ook geldig in Zwitserland en Australië.

Landen waar de EHIC niet geldig is maar waar een 111-formulier gebruikt kan worden, zijn:

  • Kaapverdië
  • Cyprus (Turkse deel)
  • Bosnië en Herzegovina
  • Marokko
  • Montenegro
  • Servië
  • Tunesië
  • Turkije

Bronnen, vermeldingen, verwijzingen

Mocht je het antwoord zoeken op specifiekere vragen over de EHIC, raadpleeg dan de volgende website: https://www.ehic.nl/. Op deze site is ook het formulier te vinden om de pas gemakkelijk te kunnen aanvragen.