Eigen risico

Iedereen die ouder is dan 18 jaar heeft bij zijn of haar zorgverzekering een verplicht eigen risico en is ook verplicht om dit te betalen. Maar wat betekent dit verplicht eigen risico eigenlijk?

Het verplicht eigen risico is een vastgesteld geldbedrag dat je dient te betalen wanneer je gebruikmaakt van bepaalde medische zorg. Je betaalt dus een gedeelte van de rekening zelf en het andere gedeelte wordt vergoed door jouw verzekeraar.

Hoe hoog is het verplicht eigen risico?

In het jaar 2011 was het eigen risico €170, maar in 2018 is het €385. Dit betekent dat je in 2018 de eerste €385 aan zorgkosten zelf betaalt. Echter, voor diegenen die een laag inkomen hebben is er een compensatie mogelijk in de vorm van een hogere zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag wordt iedere maand overgemaakt en kan gemakkelijk online aangevraagd worden.

Het eigen risico is in 2018 gelijk gebleven aan 2016 en 2017. In de jaren daarvoor is het eigen risico flink gestegen om op die manier het Nederlandse begrotingstekort te beperken. Het verplicht eigen risico is door de Nederlandse overheid vastgelegd en bedraagt bij iedere verzekeraar hetzelfde.

Zorgkosten die buiten het verplicht eigen risico vallen

Er zijn echter een aantal zorgkosten waarover je geen eigen risico hoeft te betalen. Hieronder staan een aantal voorbeelden van zorgkosten die buiten het verplicht eigen risico vallen:

Een bezoek aan de huisarts

Je hoeft geen eigen risico te betalen wanneer je een bezoek brengt aan een huisarts. Ook de behandelingen die verricht worden door een huisarts vallen niet onder het eigen risico. Echter, wanneer een huisarts een bloedonderzoek of medicijnen voorschrijft dan valt dit wel onder het verplicht eigen risico.

Kraamzorg en verloskundige zorg

Verschillende zorg die met zwangerschap te maken heeft vereist geen betaling van het verplicht eigen risico. De kraamzorg, echografie, ziekenhuisopname i.v.m. complicaties, verloskundige hulp, het gebruik van een verloskamer en de ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis valt allemaal niet onder het verplicht eigen risico. Kraamzorg blijft ook in 2018 onderdeel uitmaken van het basispakket van de zorgverzekering.

Overige zorg

Daarnaast vallen ook de kosten voor het gebruik van de volgende zorg niet onder het verplicht eigen risico:

  • De risicogroepen betalen geen eigen risico over de griepprik
  • Verschillende bevolkingsonderzoeken. Denk hierbij aan borstkankeronderzoek.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplicht eigen risico kun je bij verschillende verzekeraars kiezen om een hoger eigen risico af te sluiten. Dit wordt het vrijwillig eigen risico genoemd. In de meeste gevallen wordt de maandelijkse premie die je dan dient te betalen lager. Je kunt het eigen risico verhogen met maximaal €500 tot een bedrag van €885. De verzekeraar mag zelf bepalen hoeveel korting hij in ruil daarvoor geeft op de maandelijkse premie.

Het kan zo zijn dat naarmate het aantal jaren dat je een verhoogt vrijwillig eigen risico betaald, de korting op je premie ook hoger wordt. Aan het begin van ieder jaar kan je de hoogte van het vrijwillig eigen risico wijzigen.