Keel-Neus-Oorheelkunde

De voor velen minder bekende medische term voor Keel-Neus-Oorheelkunde is Otorinolaryngologie (ORL). De heelkunde richt zich op aandoeningen aan de keel, neus en oren. Daarnaast kan de arts problemen aan de slokdarm, hals en de speekselklieren behandelen. De KNO-arts werkt veelal samen met een logopedist.

Voor Keel-Neus-Oorheelkunde wordt veelal de afkorting KNO gebruikt en de arts wordt dan ook KNO-arts genoemd. Daarentegen zijn in België de woorden omgedraaid en wordt het NKO-heelkunde genoemd.

Wanneer biedt de KNO-arts uitkomst?

De huisarts kan er bij verschillende klachten voor kiezen om de patiënt door te verwijzen naar de KNO-arts. Onderstaan worden enkele voorbeelden gegeven, geordend op keel-, neus- en oor-behandelingen.

Keel-behandelingen

 • Problemen met slikken;
 • Stemproblemen. Zowel irritaties, ontstekingen, overbelasting als aangeboren afwijkingen aan de stem;
 • Operatie aan de keelamandelen;
 • Smaakstoornissen;
 • Mond- en tongverbranding;
 • Hals: lymfeklierzwelling.

Neus-behandelingen

 • Overgevoelige neus als gevolg van een allergie;
 • Neusbloedingen;
 • Verwijderen of knippen van de neusamandelen;
 • Reukstoornissen.

Oor-behandelingen

 • Tinnitus, oftewel oorsuizen. Dit komt bij ongeveer twee miljoen Nederlanders voor in de vorm van bijvoorbeeld een ruis, piep, fluittoon of combinaties van tonen;
 • Ontsteking aan de gehoorgang (otitis externa). Dit kan door zowel een schimmel als een bacterie veroorzaakt worden;
 • Trommelvliesbuisjes, veelal ‘buisjes’ genoemd. Deze worden vaak en veelal bij kinderen geplaatst wanneer de buis van Eustachius niet goed werkt.
 • Slechthorendheid;
 • Plotselinge doofheid.

De bovengenoemde behandelingen is slechts een kleine greep uit de behandelingen uitgevoerd door een KNO-arts. Ook bij bijvoorbeeld duizeligheid en snurken kan de huisarts de patiënt doorverwijzen naar de KNO-arts.

KNO-onderzoek

Voor het bezoeken van een KNO-arts is een verwijzing van de huisarts nodig. Bij het bezoek aan de KNO-arts worden de problemen besproken en onderzoekt de arts het KNO-gebied. Voor het onderzoeken van de keel en de mond wordt een tongspatel en indien nodig een spiegeltje en/of kijkinstrument (stroboscopisch) gebruikt. De oren worden bekeken met behulp van een microscoop en er kan een indien nodig een audiotest worden gedaan. De neus wordt onderzocht met een neusspeculum, een hulpmiddel waarmee de arts gemakkelijker naar onder andere het neustussenschot en het neusslijmvlies kan kijken.

Indien nodig wordt er na het algemene onderzoek een vervolgonderzoek ingepland. Dit kan bijvoorbeeld een allergietest of stemonderzoek zijn.

Vergoeding KNO-behandeling

Het is lastig om duidelijkheid te geven over het vergoeden van keel-neus-oorheelkunde bij de KNO-arts. Het consult, de behandelingen en eventuele medicijnen kunnen vergoed worden door de basiszorgverzekering. Of dit het geval is, is echter afhankelijk van de specifieke behandeling en de zorgverzekering. Daarnaast is ook de hoogte van de vergoeding afhankelijk van het eigen risico en de maximale vergoeding. In de polisvoorwaarden van de specifieke verzekeraar staat per behandeling vermeld of de kosten gedekt worden. Bij onduidelijkheid kan er contact opgenomen worden met de verzekeraar.

Meer informatie over KNO