Onverzekerd

Als burger van Nederland ben je verplicht je te laten verzekeren voor een minimaal pakket aan zorgdekking: de basisverzekering. Ook als je alleen in Nederland werkt, en woont in het buitenland, is de verzekeringsplicht van toepassing. De basisverzekering geeft recht op de standaardkosten die je maakt bij de huisarts, de apotheek en het ziekenhuis. Zonder zorgverzekering betaal je alle medische kosten zelf. Naast dit risico om onverwachts voor de hoge kosten te moeten opdraaien, is het strafbaar om zonder zorgverzekering in Nederland te wonen of te werken. Daarom zal de overheid je registreren als onverzekerde en je hierop aanspreken.

Onverzekerd zijn

Zorginstituut Nederland werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en adviseert het ministerie onder andere over het aantal mensen in Nederland dat zich niet houdt aan de verzekeringsplicht. Het Zorginstituut is bevoegd tot het treffen van maatregelen om onverzekerden toch een zorgverzekering te laten afsluiten. Wat kan je verwachten als je zelf tot deze groep behoort?

  • Het Zorginstituut neemt – per post – contact op met alle onverzekerden en geeft op deze manier een eerste waarschuwing af. Deze waarschuwing houdt in dat je binnen 3 maanden een zorgverzekering dient af te sluiten omdat er anders een boete zal worden opgelegd.
  • Is de situatie na 3 maanden ongewijzigd en ben je dus nog altijd onverzekerd, dan betaal je de boete. De hoogte hiervan is wettelijk vastgelegd en bedraagt € 332,25. Samen met deze boete zal je nogmaals de opdracht krijgen om binnen 3 maanden een Nederlandse zorgverzekeraar te kiezen waarmee aan de verzekeringsplicht zou worden voldaan.
  • Heb je weer 3 maanden later nog geen zorgverzekering afgesloten, volgt een tweede boete van hetzelfde bedrag: € 332,25. Tegelijkertijd zal het Zorginstituut jou aanmelden bij een zorgverzekeraar. Je hebt zelf dan geen zeggenschap meer in de keuze van de verzekeraar. De zorgpremie die je bij deze verzekering behoort te betalen, zal een jaar lang worden ingekort op je salaris. Bovendien is de hoogte van deze premie hoger dan wanneer je zelf een basisverzekering had afgesloten.

Inmiddels verzekerd

Uiteraard is er niets aan de hand als je 3 maanden na de eerste waarschuwing of na de eerste boete je plicht vervult en een verzekering neemt bij een Nederlandse verzekeraar. Je zal als onverzekerde uit worden geschreven bij het Zorginstituut. De kans is groot dat je hierover geen bevestiging ontvangt; je zal gewoonweg niets meer horen van het Zorginstituut. Alleen in meer specifieke situaties zal een brief worden gestuurd, bijvoorbeeld als je onterecht een boete hebt betaald of als je uitgezonderd blijkt te zijn van de Nederlandse verzekeringsplicht.

Verzuimgedrag

Mocht het zover komen dat je geen gehoor geeft aan het betalen van de boetes, of dit niet tijdig doet, dan treft het Zorginstituut verdere maatregelen. Indien er na een eenmalige herinnering geen betaling plaatsvindt, wordt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ingeschakeld voor een deurwaarder. Aan het sturen van een deurwaarder zijn kosten verbonden die op naam van de onverzekerde zelf gevorderd zullen worden.