Wanbetalers

Met een basisverzekering ben je beperkt verzekerd voor tandheelkundige zorg. Daarom kan je ervoor kiezen om een aanvullende verzekering af te sluiten speciaal gericht op mondzorg.

Tegenwoordig vergoedt het basispakket alleen nog de kosten voor tandartsbehandelingen die vaak voorkomen bij jongeren tot de leeftijd van 18 jaar. De behandelingen die voor deze groep van onder de 18 jaar vergoed worden zijn het verwijderen van tandsteen, fluorbehandeling, wortelkanaalbehandelingen, vullingen en röntgenfoto’s. Voor mensen boven de 18 jaar wordt alleen nog een aantal medisch noodzakelijke behandelingen en operaties in het basispakket vergoed.

Andere behandelingen vallen buiten dit pakket en zullen dus uit eigen portemonnee betaald moeten worden, tenzij je een aanvullende verzekering afsluit.

Gevolgen wanbetaling

Zorginstituut Nederland werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en adviseert het ministerie onder andere over het aantal wanbetalers in Nederland. Het Zorginstituut is bevoegd tot het treffen van maatregelen om het aantal wanbetalers terug te dringen. Wat kan je verwachten als je zelf tot deze groep behoort?

  • Het Zorginstituut krijgt van de zorgverzekeraar door wie zijn premie 6 maanden achtereenvolgens niet heeft betaald en vanaf dat moment sta je als wanbetaler geregistreerd. Je bent daarmee verplicht om het Zorginstituut een bestuursrechtelijke premie te betalen; een wettelijk bepaalde premie die ca. 30% hoger is dan de premie bij je verzekeraar.
  • De niet-betaalde zorgpremies blijven als schuld staan en zal je alsnog moeten aflossen bij je zorgverzekeraar. Het Zorginstituut blijft de bestuursrechtelijke premie innen totdat je het totaal aan premieschuld bij de zorgverzekeraar hebt afgelost.
  • In de periode dat je als wanbetaler aangemeld bent, zal je zorgverzekering gewoon geldig blijven. Soms kiest een verzekeraar er wel voor de aanvullende verzekering te laten vervallen, maar je basisverzekering zal en mag nooit worden opgezegd. Hiermee blijf je ook recht houden op de medische zorg volgens de polis van je eigen zorgverzekering.

Premieschuld betalen

In principe wordt de premieschuld door je werkgever betaald; zij houden het bedrag in op je inkomen. Ditzelfde doet een uitkeringsinstantie indien je een uitkering ontvangt. In deze gevallen hoef je zelf niets te doen. Realiseer je goed dat je werkgever daarom ook op de hoogte wordt gebracht van het feit dat je de zorgpremie niet betaalt. Mochten je inkomsten niet hoog of niet regelmatig genoeg zijn om de premie op in te houden, zal je een maandelijkse acceptgiro ontvangen om daarmee de premie zelf te betalen.

Verzuimgedrag

Als het zover komt dat je geen gehoor geeft aan het betalen van de bestuursrechtelijke premie, of dit niet tijdig doet, dan treft het Zorginstituut verdere maatregelen. Als je 6 weken na het ontvangen van de acceptgiro niet hebt betaald, zal je één keer een herinnering krijgen van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hierop moet binnen 2 weken tot betaling worden over gegaan omdat het CJIB anders een deurwaarder zal inschakelen. Aan het sturen van een deurwaarder zijn kosten verbonden die op naam van de wanbetaler zelf gevorderd zullen worden.

Zorgtoeslag

Wat gebeurt er als je als wanbetaler wel gewoon zorgtoeslag ontvangt? Mocht je de premies per acceptgiro’s betalen, dan wordt de zorgtoeslag omgeleid. In plaats van naar jou, stuurt de Belastingdienst de toeslag naar het CJIB. De zorgtoeslag wordt dan gebruikt om een deel van je schuld mee af te lossen; het resterende deel maak je zelf over. Als er in jouw situatie wordt gekozen voor deze omleiding van de zorgtoeslag, dan zal je daar van het CJIB een brief over ontvangen.