Zorgpremie

Er geldt een verplichting om een basiszorgverzekering af te sluiten voor iedereen die in Nederland woont of inkomsten ontvangt uit Nederland en die boven de 18 jaar oud is. Voor deze zorgverzekering dien jij als verzekerde een bepaald bedrag te betalen aan je verzekeraar. Dit geldbedrag noemt men de zorgpremie. Hoe hoog het bedrag is dat je moet betalen wordt ieder jaar opnieuw door jouw verzekeraar vastgesteld.

Zowel de premies voor de basisverzekeringen als voor de aanvullende verzekeringen worden ieder jaar opnieuw afzonderlijk van elkaar door de zorgverzekeraars bepaald.

Hoogte premie verschilt per jaar

De hoogte van de premie van het basispakket is voor alle klanten van een zorgverzekeraar hetzelfde. Er wordt dus geen verschil gemaakt in de hoogte van de premie voor de verschillende klanten. Ook de leeftijd, gezondheid of sekse maakt geen verschil.

Premie verschilt per verzekeraar

De inhoud van een basispakket is vastgesteld door de Nederlandse overheid, deze dekking is dus bij iedere verzekeraar hetzelfde. Echter, je betaalt niet dezelfde premie bij iedere verzekeraar. De verzekeraars mogen zelf de (maandelijkse) premie bepalen. In Nederland is het zorgstelsel gebaseerd op een concurrentiestelsel; de verzekeraars moeten met elkaar concurreren. Doordat de zorgverzekeraars ieder jaar de premies bepalen, kunnen de hoogte van de premie verschillen per aanbieder.

Dit zorgt ervoor dat veel Nederlanders ieder jaar weer de verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Het hoogteverschil in de te betalen premie is voor veel mensen een vooraanstaande reden om over te stappen naar een andere aanbieder.

Verschil in kwaliteit en service tussen verzekeraars

Het verschil in de premies kan te maken hebben met het verschil in kwaliteit en service tussen de verschillende verzekeraars. Ook al zijn de basisverzekeringen bij iedere verzekeraar hetzelfde, de bijgeleverde service kan verschillen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je bij de ene verzekeraar zorgbemiddeling ontvangt wanneer nodig en dat je bij een andere verzekeraar de mogelijkheid hebt om 24/7 persoonlijk contact op te nemen met de medewerkers.

Natura of restitutiepolis

Ook de contracten die de verzekeraar afgesloten heeft met de verschillende zorgaanbieders kan resulteren in een verschil in de premie. Daarbij is het belangrijk dat je kijkt of de verzekeraar een contract heeft afgesloten met het ziekenhuis of kliniek naar jouw wens.

Er zit meestal een verschil in de te betalen premie tussen een naturaverzekering en een restitutieverzekering. Normaal gesproken betaal je voor de laatst genoemde verzekering een iets hogere premie.

Hoogte vrijwillig eigen risico

Verder is het voor iedere verzekerde in Nederland verplicht om een eigen risico te betalen. Dit betekent dat je het eerste gedeelte van de rekening zelf moet betalen. In Nederland stond dit bedrag in 2012 nog op €220. Het jaar daarop steeg het eigen risico fors naar €350 en in 2019 staat het, net als in 2016, 2017 en 2018 op €385. Voor iedereen is dit verplichte eigen risico hetzelfde bedrag.

Je kunt er echter wel voor kiezen om een vrijwillig eigen risico af te sluiten. Dit is een bedrag dat bovenop het verplicht eigen risico komt. Wanneer je een vrijwillig eigen risico afsluit, dan krijg je meestal een korting op je te betalen maandelijkse zorgpremie. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico is, hoe meer korting je krijgt op de zorgpremie.

Collectieve zorgverzekering

De kans bestaat dat je in aanmerking komt voor het afsluiten van een collectieve zorgverzekering. Vaak kun je een collectieve zorgverzekering afsluiten via jouw werkgever. Omdat deze verzekering voor een grote groep mensen tegelijk afgesloten wordt, vallen de zorgpremies hiervoor lager uit.