De Zorgverzekering

Een zorgverzekering is een verzekering die men afsluit om ziektekosten gedekt te krijgen. De verzekering wordt ook wel ziektekostenverzekering genoemd. Kosten die gedekt worden met deze verzekering zijn bijvoorbeeld de kosten die je maakt door de aanschaf van medicijnen, huisartsbezoek of ziekenhuisopname. Ook andere kosten die je maakt en die verwant zijn aan de geneeskundige zorg kunnen vergoed worden. In welke mate de kosten vergoed worden verschilt per verzekering (basis of aanvullend) die je afsluit.

Basiszorgverzekering verplicht

Iedereen die in Nederland woonachtig of werkzaam is, is bij de Nederlandse wet verplicht om in ieder geval het basispakket bij een zorgverzekering af te sluiten. Uitgezonderd van deze wetgeving zijn mensen die in militaire dienst opereren. Deze regelgeving is terug te vinden in de Nederlandse zorgverzekeringswet, die ook wel afgekort wordt tot Zvw.

Zorgverzekeringswet

In de zorgverzekeringswet is vastgelegd dat iedereen die woonachtig of werkzaam is in Nederland, verplicht is tot het afsluiten van een basispakket. Je mag wel zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar je dit pakket af wilt sluiten.

Dekking basispakket

Bij iedere verzekeraar is de inhoud van het basispakket hetzelfde, de dekkingen worden namelijk door de Nederlandse overheid bepaald. Ook zijn de verzekeraars verplicht tot het aannemen van iedereen die een basisverzekering bij hen af wil sluiten.

In het basispakket worden de kosten voor de meest voorkomende en noodzakelijke zorg gedekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor het gebruik van geneesmiddelen, kraamzorg en ziekenvervoer. Door de vele bezuinigingen in Nederland wordt dit basispakket ieder jaar verder uitgekleed. Kijk dus ieder jaar weer goed naar de polis van je basisverzekering, want het kan zo zijn dat er enkele vergoedingen verdwijnen of aangepast worden.

Dekking aanvullende pakketten

Naast het basispakket kun je nog een aantal andere pakketten afsluiten bij je verzekeraar waardoor er een uitgebreider gebied aan ziektekosten gedekt zal worden. Je kunt een basiszorgverzekering uitbreiden met bijvoorbeeld een aanvullend pakket of een tandartsverzekering.

Waar de verzekeraar verplicht is tot het aanbieden van een vastgesteld basispakket, is de verzekeraar vrij in het bepalen van wat er in aanvullende verzekeringen gedekt wordt. De pakketten kunnen dus nogal variƫren per aanbieder.

Met een aanvullende verzekering wordt medische zorg vergoed die niet in een basispakket opgenomen is. Doordat de aanvullende pakketten behoorlijk kunnen verschillen per verzekeraar kun je zelf bekijken welk pakket voor jou het beste is.

De vergoedingen die in een aanvullende verzekering voor kunnen komen zijn bijvoorbeeld extra dekkingen voor alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie en vaccinaties. De meeste verzekeraars bieden verschillende pakketten aan met daarin een samenstelling van diverse aanvullende dekkingen. Zo zijn er pakketten speciaal gericht op studenten, jonge ouders of ouderen. Zelf kan je bepalen wat het pakket is dat het beste bij jou past.

Zorgpremie

Voor je zorgverzekering dien je een premie te betalen. Per zorgverzekering verschilt de hoogte van deze premie. De premie die je ieder jaar voor je basispakket dient te betalen is ongeveer 1.200 euro. Wanneer je ervoor kiest om een aanvullende verzekering af te sluiten dan betaal je daar een additioneel bedrag aan premie voor.