Zorgverzekeringspolis

Wanneer je bij jouw verzekeraar een zorgverzekering afgesloten hebt, dan dien je van de verzekeraar een verzekeringspolis te ontvangen. Deze polis is een schriftelijk document waarin de overeenkomsten tussen jou en de verzekeraar vastgelegd zijn.

In Nederland is het zelfs bij de wet bepaald dat de verzekeraar zo snel mogelijk zijn cliƫnten moet voorzien van een polis nadat de verzekeraar een zorgverzekering afgesloten heeft.

Welke elementen staan er in een polis?

De polis dient uit een aantal elementen te bestaan. Zo bestaat de polis meestal uit een polisblad met een aantal bijlagen.

Normaliter zijn de volgende dingen opgenomen op het polisblad:

  • Persoonlijke gegevens van de verzekerde;
  • Gegevens van de verzekeringsmaatschappij;
  • Beschrijving van de verzekering;
  • Datum van aanvang;
  • Duur van de verzekering;
  • De te betalen premie;
  • Het bedrag waarvoor verzekerd is;
  • Het eigen risico.

Welke voorwaarden staan er in de polis?

Verder staan er in de polis de voorwaarden van de verzekering vermeld. Specifiek wordt er vermeld in welke gevallen de verzekering een vergoeding uitkeert. De polis dient minimaal in tweevoud te zijn opgemaakt Eenmaal voor de verzekeringsmaatschappij en eenmaal voor de verzekerde.

Welke verschillende soorten polissen bestaan er?

Met het afsluiten van een zorgverzekering kun je kiezen uit verschillende soorten polissen. De meest voorkomende polissen zijn een naturapolis, restitutiepolis of een mix van beide polissen, ook wel combinatiepolis genoemd. Deze polissen worden door veel verschillende verzekeraars in Nederland aangeboden. Er zitten enkele verschillen tussen de polissen.

Naturapolis

Een naturapolis is een polis waarbij je niet zelf kunt kiezen naar welke zorgaanbieder je toegaat. Het is namelijk zo dat een verzekeraar bepaalde afspraken gemaakt heeft met een aantal aanbieders zoals bijvoorbeeld huisartsen, apotheken en ziekenhuizen. Wanneer je gebruik maakt van een van deze zorgaanbieders dan hoef je niet zelf de rekening te betalen of voor te schieten. De verzekeraar betaalt de rekeningen rechtstreeks. Wanneer je toch door een andere arts of in een ander ziekenhuis geholpen wilt worden dan kan het zijn dat de verzekeraar niet alle kosten vergoedt.

Budgetpolis

Steeds meer zorgverzekeraars komen met een budgetpolis. Dit is een naturapolis waarbij er nog een aantal services weggehaald zijn. Zo zijn er nog minder zorgverleners waar je terecht kunt en sluit je deze verzekering vaak online af. Het voordeel is dat je een zeer lage premie betaalt.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis daarentegen kun je wel zelf kiezen naar welke zorgaanbieder je toe gaat. Het is echter wel zo dat je de rekening voor dient te schieten en deze achteraf naar de verzekeraar op moet sturen. De verzekeraar stort dan later het geld terug. Hoeveel de verzekeraar vergoedt is afhankelijk van de verzekering die je afgesloten hebt. Meestal dien je voor een restitutiepolis een iets hogere premie te betalen dan voor een naturapolis.

Combinatiepolis

Een combinatiepolis is simpel gezegd een mengvorm van een restitutie en een naturapolis. Dit houdt in dat de verzekeraar met een aantal zorgaanbieders contracten afgesloten heeft en met een aantal niet. De verzekeraar kan je precies vertellen met welke deze wel een overeenkomst heeft en met welke niet. Bij diegene waar deze wel een contractuele overeenkomst heeft, hanteert de verzekeraar een naturapolis en bij de andere een restitutiepolis.